انتشارات | مقالات

- برای مشاهده چکیده بر روی   کلیک کنید.
- برای مشاهده در سایت اصلی بر روی    کلیک کنید.
- برای دانلود متن کامل مقاله بر روی    کلیک کنید.
مشاهده مقالات:
1.  Skin regeneration stimulation: the role of PCLplatelet gel nanofibrous scaffold
Parviz Ranjbarvan, Masoud Soleimani, Ali Samadi Kuchaksaraei, Jafar Ai, Reza Faridi Majidi, Javad Verdi
Journal Paper
Microsc Res Tech. 2017 May;80(5):495-503

 Abstract

Skin is the largest organ of the human body. Thus far, tissue engineering of skin has developed rapidly and has used many types of growth factors and nanofibrous scaffolds. In this study, we differentiated neonate keratinocytes for epithelialization on the polycaprolactone-Platelet gel (PCL-PG) scaffold. Fabricated PCL nanofibers prepared by electrospinning technology and coated by platelet gel. Subsequently, the structure of the scaffold was evaluated by SEM, FTIR-ATR, contact angle and tensile test assays. After seeding the neonate keratinocytes on neat PCL and PCL-PG scaffolds, the epidermal maturation was tested by detecting cytokeratin 10 and loricrin determinants by immunocytochemistry; moreover, keratinocyte genes such as keratin 14, keratin 10, and Involucrin were investigated by real-time PCR. The results of MTT assay indicated an increase in cell viability and cell proliferation of neonate keratinocytes on PCL-PG nanofiber scaffolds compared with PCL. RT-PCR and immunocytochemical analysis showed better cell differentiation on the PCL-PG scaffolds than neat PCL. Furthermore, SEM microscopy images demonstrated that neo-keratinocytes enhance adhesion and proliferation on PCL-PG nanofiber scaffolds. We found that PG increases biocompatibility and wettability of scaffold, cell adhesion, and expression of keratinocyte markers. Overall, this procedure is recommended to be employed in skin tissue engineering and wounds healing.

2.  The Development of an Empirical Model for Estimation of the Sensitivity to Heat Stress in the Outdoor Workers at Risk
M Asghari , P Nassiri ,MR Monazzam , F Golbabaei ,H Arabalibeik ,A Shamsipour
Journal Paper
Annals of Medical and Health Sciences, Research , March-April 2017, Vol 7, Issue 2

 Abstract

Background: Workers who work in hot environments may be at risk for heat stress. Exposure to heat can result in occupational illnesses, including heat stroke, heat cramps, and heat exhaustion. The risk of exposure to heat depends on individual, environmental, and occupational risk factors. Individual risk factors may decrease the individual’s tolerance to heat stress. Sensitivity as an intrinsic factor may predispose a person to heat stress. Aim: This study was aimed to determine the criteria for sensitivity parameter, specify their weights using the fuzzy Delphi-analytical hierarchy, and finally providing a model to estimate sensitivity. The significant of the study is presenting a model to estimate the sensitivity to heat stress. Subjects and Methods: The expert’s opinions were used to extract the criteria in Delphi method. After determining the weight of each criterion, Fuzzy analytic hierarchy Process (FAHP), by mathematical principles matrix and triangular fuzzy numbers, was applied for the prioritization of criteria. Results: According to experts’ viewpoints and considering some exclusion, 10 of 36 criteria were selected. Among 10 selected criteria, age had the highest percentage of responses (90% (27/30)) and its relative weight was 0.063. After age, the highest percentages of response were assigned to the factors of preexisting disease (66.6% (20/30)), body mass index (56.6% (17/30)), work experience (53.3% (16/30)), and clothing (40% (16/30)), respectively. Other effective criteria on sensitivity were metabolic rate, daily water consumption, smoking habits, drugs that interfere with the thermoregulatory processes, and exposure to other harmful agents. Conclusions: Eventually, based on the criteria, a model for estimation of the workers’ sensitivity to heat stress was presented for the first time, by which the sensitivity is estimated in percent. 

3.  Determination and weighting the effective criteria in selecting a heat stress index using the Delphi echnique and fuzzy analytic hierarchy process (FAHP)
Mahdi Asghari , Parvin Nassiri , Mohammad Reza Monazzam , Farideh Golbabaei , Hossein Arabalibeik , Ali Akbar Shamsipour
Journal Paper
JHSW 2017, 7(1): 23-32

 Abstract

Introduction: To evaluate heat stress in the workplace different indices are used. But, none of these measures have been widely accepted. The aim of this study was to determine effective criteria in selecting a heat stress index and weighting of these criteria.
Material and Method: This study is a qualitative study that was designed and conducted within 10 stages. In the current study, effective criteria for choosing a heat stress index was determined by using Delphi technique and expert's opinions (30 people), and then the fuzzy analytic hierarchy process was used for weighting and prioritization of these criteria.
Results: Analyzing the completed questionnaires by the experts and according to the percentage of respondents, 11  criteria were finally selected. "Simplicity" criteria by %76.6 had the highest percentage of response. But, the relative weight of this criteria was 0.041, and had the lowest weight after the "low cost" criteria. The criteria relating to the "Standard" item was 0.141as the highest
relative weight.

4.  Personal risk factors during heat stress exposure in workplace
Parvin Nassiri . Mohammad Reza Monazzam , Farideh Golbabaei , Aliakbar Shamsipour , Hossein Arabalibeik , Marzieh Abbasinia , Masoumeh Chavoshi , Mehdi Asghari
Journal Paper
JHSW 2017, 7(2): 163-180

 Abstract

Introduction: Heat stress is caused by many factors such as individual factors, environmental factors, and management factors. Individual risk factors can decrease the heat tolerance, and play an important role in heat stress disorders incidence. The aim of this study was to review individual parameters influencing the thermal stress and review the preceding studies.
Material and Method: In this review study sites such as Web of Science, Scopus, Pubmed, Iran Medex, Magiran, Google Scholar and SID databases were used for search. The keywords included heat stress, personal factors and heat exposure. The period of 1995 to 2015 was investigated, and finally 75 original articles were identified.
Result: At the individual level, exposure with a single risk factor may reduce the workers' heat tolerance; while exposure with a combination of several risk factors probably synergistically increases the risk of heatrelated disorders. Individual risk factors include age, gender, obesity, fatigue, race, and previous heat disorders and dehydration. In addition, some diseases (such as cardiovascular disease, diabetes and infectious diseases) or use of certain drugs or alcohol can reduce the heat tolerance.

5.  Graphene/cobalt nanocarrier for hyperthermia therapy and MRI diagnosis
S Hatamie ,MM Ahadian , MA Ghiass ,A Iraji Zad ,R Saber ,B Parseh ,MA Oghabian ,S Shanehsazzadeh
Journal Paper
Colloids Surf B Biointerfaces.

 Abstract

Graphene/cobalt nanocomposites are promising materials for theranostic nanomedicine applications, which are defined as the ability to diagnose, provide targeted therapy and monitor the response to the therapy. In this study, the composites were synthesized via chemical method, using graphene oxide as the source material and assembling cobalt nanoparticles of 15 nm over the surface of graphene sheets. Various characterization techniques were then employed to reveal the morphology, size and structure of the nanocomposites, such as X-ray diffraction analysis, X-ray photoelectron spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, high resolution transmission electron microscopy and ultraviolet visible spectroscopy. Using ion-coupled plasma optical emission spectroscopy, cobalt concentration in the nanocomposites was found to be 80%. In addition, cytotoxicity of graphene/cobalt nanocomposites were evaluated using 3-[4,5-dimethylthiazol-2yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide or MTT assay. MTT viability assay exhibited biocompatibility to L929 mouse fibroblasts cells, under a high dose of 100 μg/mL over 24 h. Hyperthermia results showed the superior conversion of electromagnetic energy into heat at 350 kHz frequency for 0.01 and 0.005 g/L of the nanocomposites solution. The measured heat generation and energy transfer results were anticipated by the finite element analysis, conducted for the 3D structure. Magnetic resonance imaging characteristics also showed that negatively charge graphene/cobalt nanocomposites are suitable for T1-weighted imaging.

6.  Detecting Driver Mental Fatigue Based on EEG Alpha Power Changes during Simulated Driving
F Gharagozlou ,G Nasl Saraji ,A Mazloumi ,A Nahvi , A Motie Nasrabadi ,A Rahimi Foroushani ,A Arab Kheradmand ,M Ashouri ,M Samavati
Journal Paper
Iran J Public Health. 2015 Dec;44(12):1693-700

 Abstract

BACKGROUND:

Driver fatigue is one of the major implications in transportation safety and accounted for up to 40% of road accidents. This study aimed to analyze the EEG alpha power changes in partially sleep-deprived drivers while performing a simulated driving task.

METHODS:

Twelve healthy male car drivers participated in an overnight study. Continuous EEG and EOG records were taken during drivingon a virtual reality simulator on a monotonous road. Simultaneously, video recordings from the driver face and behavior were performed in lateral and front views and rated by two trained observers. Moreover, the subjective self-assessment of fatigue was implemented in every 10-min interval during the driving using Fatigue Visual Analog Scale (F-VAS). Power spectrum density and fast Fourier transform (FFT) were used to determine the absolute and relative alpha powers in the initial and final 10 minutes of driving.

RESULTS:

The findings showed a significant increase in the absolute alpha power (P = 0.006) as well as F-VAS scores during the final section of driving (P = 0.001). Meanwhile, video ratings were consistent with subjective self-assessment of fatigue.

CONCLUSION:

The increase in alpha power in the final section of driving indicates the decrease in the level of alertness and attention and the onset of fatigue, which was consistent with F-VAS and video ratings. The study suggested that variations in alpha power could be a good indicator for driver mental fatigue, but for using as a countermeasure device needed further investigations.

7.  Differentiation of human endometrial stem cells into urothelial cells on a three-dimensional nanofibrous silk–collagen scaffold: an autologous cell resource for reconstruction of the urinary bladder wall
Alireza Shoae-Hassani, Seyed Abdolreza Mortazavi-Tabatabaei, Shiva Sharif, Alexander Marcus Seifalian, Alireza Azimi, Ali Samadikuchaksaraei, Javad Verdi
Journal Paper
JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE

 Abstract

Reconstruction of the bladder wall via in vitro differentiated stem cells on an appropriate scaffold could be used in such conditions as cancer and neurogenic urinary bladder. This study aimed to examine the potential of human endometrial stem cells (EnSCs) to form urinary bladder epithelial cells (urothelium) on nanofibrous silkcollagen scaffolds, for construction of the urinary bladder wall. After passage 4, EnSCs were induced by keratinocyte growth factor (KGF) and epidermal growth factor (EGF) and seeded on electrospun collagenV, silk and silkcollagen nanofibres. Later we tested urotheliumspecific genes and proteins (uroplakinIa, uroplakinIb, uroplakinII, uroplakinIII and cytokeratin 20) by
immunocytochemistry, RTPCR and western blot analyses. Scanning electron microscopy (SEM) and histology were used to detect cellmatrix interactions. DMEM/F12 supplemented by KGF and EGF induced EnSCs to express urothelial cellspecific genes and proteins. Either collagen, silk or silkcollagen scaffolds promoted cell proliferation. The nanofibrous silkcollagen scaffolds provided a threedimensional (3D) structure to maximize cellmatrix penetration and increase differentiation of the EnSCs. Human EnSCs seeded on 3D nanofibrous silkcollagen scaffolds and differentiated to urothelial cells provide a suitable source for potential use in bladder wall reconstruction in women.
Copyright (C) 2013 John Wiley & Sons, Ltd.

8.  Optimizing parameters on alignment of PCL/PGA nanofibrous scaffold: An artificial neural networks approach
Farnoush Asghari Paskiabi , Esmaeil Mirzaei , Amir Amani , Mohammad Ali Shokrgozar , Reza Saber , Reza Faridi-Majidi
Journal Paper
International Journal of Biological Macromolecules 81 (2015) 1089–1097

 Abstract

This paper proposes an artificial neural networks approach to finding the effects of electrospinning parameters on alignment of poly(epsiloncaprolactone)/ poly(glycolic acid) blend nanofibers. Four electrospinning parameters, namely total polymer concentration, working distance, drum speed and applied voltage were considered as input and the standard deviation of the angles of nanofibers, introducing fibers alignments, as the output of the model. The results demonstrated that drum speed and applied voltage are two critical factors influencing nanofibers alignment, however their effect are entirely interdependent. Their effects also are not independent of other electrospinning parameters. In obtaining aligned electrospun nanofibers, the concentration and working distance can also be effective. In vitro cell culture study on random and aligned nanofibers showed directional growth of cells on aligned fibers. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved

9.  Analytical Characterization of LabelFree Immunosensor Subsystems Based on MultiWalled Carbon Nanotube ArrayModified Gold Interface
Masoumeh Zahmatkeshan, Hoda Ilkhani, Malihe Paknejad, Moein Adel1,, Saeed Sarkarand, Reza Saber
Journal Paper
Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening

 Abstract

In the present work, we report characterization studies of antigen(Ag)antibody (Ab) interaction based on the multiwalled carbon nanotube arraymodified gold electrode for labelfree electrochemical immunosensor. COOH functionalization of MWCNT was suggested by FTIR spectroscopy. Images from atomic force microscopy (AFM) and RAMAN spectroscopy confirmed the interaction of Ab on the gold interface based on the MWCNT array. A cyclic voltammetric study exhibited a linear response in phosphate buffered saline (PBS) solution including 1mM K3Fe (CN) 6 at pH 7.4 with PSA concentrations over a range of 2 to 40 ngmL(1), and a calculated detection limit of 0.56 ngmL(1).
 

10.  Functionalization of PANBased Electrospun Carbon Nanofibers by Acid Oxidation: Study of Structural, Electrical and Mechanical Properties
E Mirzaei, J Ai, M Sorouri, H Ghanbari,J Verdi,R FaridiMajidi
Journal Paper
Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures

 Abstract

Electrospun carbon nanofibers (ECNFs) have many qualities that make them attractive for applications in various fields of technology. For many applications, it is necessary to modify the surface of CNFs by chemical functionalization. Here, a systematic functionalization of polyacrylonitrile (PAN)-based ECNFs by oxidation in concentrated nitric acid was examined. The effects of oxidation on the microstructural, electrical, and mechanical characteristics have been studied. The Fourier transform infrared spectroscopy results revealed the time-dependent functionalization of ECNFs. However, according to the scanning electron microscopy, there was no considerable change in the surface morphology of CNFs due to functionalization. The microstructures as well as electrical and mechanical properties were severely dependent on oxidation duration according to X-ray diffraction and Raman spectroscopies as well as conductivity and mechanical strength measurements, respectively. Increase in oxidation duration led to more structural disorders and noticeable decrease in electrical conductivity and mechanical strength.

11.  Parameters affecting carbon nanofiber electrodes for measurement of cathodic current in electrochemical sensors: an investigation using artificial neural network
Mahdi Adabi, Reza Saber, Majid Naghibzadeh, Farnoush Faridbodd and Reza Faridi-Majidi
Journal Paper
RSC Adv., 2015, 5, 81243

 Abstract

The aim of this work was to investigate the effective parameters for predicting the cathodic current in a polyacrylonitrilebased carbon nanofiber (CNF) electrode using an artificial neural network (ANN) method. The various factors including CNF diameter, CNF layer thickness, electrodeposition time of Pt on the CNF electrode, and pH of a phosphate buffer solution (PBS) containing K3Fe (CN)(6) were designed to investigate the cathodic current of the CNF electrode. The different samples of the electrodes were fabricated as training and testing datasets for ANN modeling. The best network had one hidden layer with 10 nodes in the layer. The mean squared error (MSE) and linear regression (R) between the observed and predicted cathodic current were 0.0763 and 0.9563, respectively, confirming
the performance of the ANN. The obtained results using cyclic voltammetry (CV) exhibited that the cathodic current improves with decreasing CNF diameter, CNF layer thickness, electrodeposition time of Pt on the CNF electrode and solution pH.
Keywords

12.  Preparation of an ascorbic acid/PVA–chitosan electrospun mat: a core/shell transdermal delivery system
R NajafiTaher, ;MA Derakhshan, ;R FaridiMajidi; A Amani,
Journal Paper
RSC Advances

 Abstract

Core/shell Lascorbic acid/poly(vinyl alcohol)chitosan (ASC/PVACS) nanofibers were successfully prepared utilizing coaxial electrospinning and their characteristics were compared with monolithic blend PVACSASC nanofibers. In coaxial electrospinning, a series of aqueous acetic acid solutions of PVACS were used as a shell solution and a variety of ASC concentrations in a stabilizing solvent (ethanol/propylene glycol/water) were utilized as a core solution. Characterization of the obtained nanofibers was followed by SEM and TEM. Results of the SEM showed that an increase in PVA concentration in the shell solution or ASC concentration in the core solution increases the average diameter of nanofibers and leads to smooth morphologies. Furthermore, coaxial architecture of nanofibers was investigated and confirmed by differential thermal analysis (DTA) and Xray diffraction (XRD). A release study indicated that a higher concentration of CS in the shell part of the crosslinked coaxial nanofibers leads to a decreased release rate of the ASC. Also, a lower concentration of ASC in the core part decreases the drug release from the core/shell nanofibers

13.  Design of poly-l-methionine-gold nanocomposit/multi-walled carbon nanotube modified glassy carbon lectrode for determination of amlodipine in human biological fluids
Mahdi Emami & Mojtaba Shamsipur & Reza Saber
Journal Paper
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY

 Abstract

The present paper describes a sensitive electrochemical detection of amlodipine (AMLO) at the poly-l-methionine–gold nanoparticles/multi-walled carbon nanotube modified glassy carbon electrode (PLM–GNPs/MWCNTs/GCE) by differential pulse voltammetry (DPV) technique at physiological pH 7.12. Cyclic voltammetry results demonstrate that the proposed electrode shows excellent electrocatalytic activity toward oxidation of AMLO. Kinetic parameters of the electrochemical reaction are calculated, and analytical variables such as MWCNT volumes, drug accumulation time, electropolymerization cycles and pH values are also optimized. Under optimal conditions, the linear range covering from 5 nM to 2.5 μM along with detection limit of 1 nM is obtained. Moreover, this method is successfully used to detect AMLO in pharmaceutical samples and biological fluids of a dosage received by the volunteer.

14.  Development of sol-gel-derived multi-wall carbon nanotube/hydroxyapatite nanocomposite powders for bone substitution
Tabassom Hooshmand, Alireza Abrishamchian, Farhood Najafi, Mohammadreza Mohammadi, Hossein Najafi and Mohammadreza Tahriri
Journal Paper
Journal of Composite Materials

 Abstract

Carbon nanotubes with unique physical and mechanical properties have shown great potential for biological applications, including tissue engineering and mimicking the structure and properties of human bones. In the present work, sol-gel synthesized nanocomposite powder of multi-wall carbon nanotube/hydroxyapatite characterized using field-emission scanning electron microscopy, transmission electron microscope, X-ray diffraction, Fourier transform infra-red spectroscopy and thermal analyses. The results show homogenous dispersion of nanotube in well-crystallized
hydroxyapatite ceramic matrix. Scanning electron microscopy and transmission electron microscope observations show the sodium dodecyl sulfate-adsorbed multi-wall nanotube almost wrapped completely by crystals of hydroxyapatite that will help better integration of bone substitute materials with the surrounding bone tissue. Eventually, invitro study confirms the biocompatibility of composite powder comparable to monolithic hydroxyapatite.

15.  Influence of polymeric coating on capillary electrophoresis of iron oxide nanoparticles
adi BaharifarAli Reza FakhariHakimeh ZiyadiMohammad Ali OghabianAmir AmaniReza Faridi-Majidi
Journal Paper
JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY

 Abstract

In this work, electrophoresis was successfully used to separate three different polymercoated magnetic iron oxide nanoparticles with similar sizes (nominally 50 nm) using highpH borate buffer system. The coating polymers were dextran, polyethylene glycol, or carboxymethyl dextran. The results showed that the migration time of carboxymethyl dextran coated nanoparticles is the longest due to relatively more negative surface charges. Investigation of the effects of buffer concentration, pH, electric field strength and the capillary temperature, on electrophoretic properties of samples was also carried out. The results showed that pH, electric field strength and the capillary temperature had indirect relations with both of the migration time and the separation resolution of three different polymercoated nanoparticles while the buffer concentration had a direct relation.

16.  Comparison of kinematics of ACL-deficient and healthy knees during passive flexion and isometric leg press.
Fateme Esfandiarpour , Ali Shakourirad , Saeed Talebian Moghaddam , Gholamreza Olyaei , Abouzar Eslami , Farzam Farahmand
Journal Paper
The Knee 20 (2013) 505–510

 Abstract

Background: Studying the kinematics of the ACL deficient (ACLD) knees, during different physiological activities and muscle contraction patterns, can improve our understanding of the joint's altered biomechanics due to ACL deficiency as well as the efficacy and safety of the rehabilitations exercises. Methods: Twentyfive male volunteers, including 11 normal and 14 unilateral ACLD subjects, participated in this study. The kinematics of the injured knees of the ACLD subjects was compared with their intact knees and the healthy group during passive flexion and isometric leg press with the knees flexed from full extension to 45 degrees flexion, with 15 degrees intervals. An accurate registration algorithm was used to obtain the three dimensional kinematical parameters, from magnetic resonance images.

17.  Effect of gold nanoparticles on photodynamic efficiency of 5aminolevolenic acid photosensitiser in pidermal carcinoma cell line: an in vitro study
Amini SM, Kharrazi S, Hadizadeh M, Fateh M, Saber R.
Journal Paper
IET NANOBIOTECHNOLOGY

 Abstract:

 

In the recent years, enhanced functionality of treatment systems based on nanostructures has attracted a lot of interest. Photodynamic therapy (PDT) is one such treatment method. Here, the authors report the results of the investigations on synthesis and characterisation of gold nanoparticles (GNPs) and their application in PDT along with 5-aminolevolenic acid (5-ALA) (as photosensitiser) with no conjugation. Three sizes of GNPs were synthesised and their cytotoxicity was investigated by using MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) assay on epidermal carcinoma cell line. The results showed that the PDT efficiency of ALA increased in presence of GNPs. This effect was more considerable for 4 nm particles.

18.  λ Phage Nanobioparticle Expressing Apoptin Efficiently Suppress Human Breast Carcinoma Tumor Growth In Vivo
Alireza ShoaeHassani, Peyman Keyhanvar, Alexander Marcus Seifalian, Seyed Abdolreza MortazaviTabatabaei, Narmin Ghaderi, Khosro Issazadeh, Nour Amirmozafari, Javad Verdi
Journal Paper
PLOS ONE

 Abstract

Using phages is a novel field of cancer therapy and phage nanobioparticles (NBPs) such as λ phage could be modified to deliver and express genetic cassettes into eukaryotic cells safely in contrast with animal viruses. Apoptin, a protein from chicken anemia virus (CAV) has the ability to specifically induce apoptosis only in carcinoma cells. We presented a safe method of breast tumor therapy via the apoptin expressing λ NBPs. Here, we constructed a λ ZAPCMVapoptin recombinant NBP and investigated the effectiveness of its apoptotic activity on BT474, MDAMB361, SKBR3, UACC812 and ZR75 cell lines that overexpressing her2 marker. Apoptosis was evaluated via annexinV fluorescent isothiocyanate/  propidium iodide staining, flowcytometric method and TUNEL assay. Transfection with NBPs carrying λ ZAPCMVapoptin significantly inhibited growth of all the breast carcinoma cell lines in vitro. Also nude mice model implanted BT474 human breast tumor was successfully responded to the systemic and local injection of untargeted recombinant λ NBPs. The results presented here reveal important features of recombinant λ nanobioparticles to serve as safe delivery and expression platform for human cancer therapy.

19.  Endometrial stem cell differentiation into smooth muscle cell: a novel approach for bladder tissue ngineering in women
Alireza Shoae-Hassani, Shiva Sharif, Alexander M. Seifalian, Seyed Abdolreza Mortazavi-Tabatabaei, Sassan Rezaie and Javad Verdi
Journal Paper
BJU International © 2013 BJU International

 Abstract

OBJECTIVE:

To investigate manufacturing smooth muscle cells (SMCs) for regenerative bladder reconstruction from differentiation of endometrial stem cells (EnSCs), as the recent discovery of EnSCs from the lining of women's uteri, opens up the possibility of using these cells for tissue engineering applications, such as building up natural tissue to repair prolapsed pelvic floors as well as building urinary bladder wall.

MATERIALS AND METHODS:

Human EnSCs that were positive for cluster of differentiation 146 (CD146), CD105 and CD90 were isolated and cultured in Dulbecco's modified Eagle/F12 medium supplemented with myogenic growth factors. The myogenic factors included: transforming growth factor β, platelet-derived growth factor, hepatocyte growth factor and vascular endothelial growth factor. Differentiated SMCs on bioabsorbable polyethylene-glycol and collagen hydrogels were checked for SMC markers by real-time reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR), western blot (WB) and immunocytochemistry (ICC) analyses.

RESULTS:

Histology confirmed the growth of SMCs in the hydrogel matrices. The myogenic growth factors decreased the proliferation rate of EnSCs, but they differentiated the human EnSCs into SMCs more efficiently on hydrogel matrices and expressed specific SMC markers including α-smooth muscle actin, desmin, vinculin and calponin in RT-PCR, WB and ICC experiments. The survival rate of cultures on the hydrogel-coated matrices was significantly higher than uncoated cultures.

CONCLUSIONS:

Human EnSCs were successfully differentiated into SMCs, using hydrogels as scaffold. EnSCs may be used for autologous bladder wall regeneration without any immunological complications in women. Currently work is in progress using bioabsorbable nanocomposite materials as EnSC scaffolds for developing urinary bladder wall tissue.

20.  Electrochemical determination of celecoxib on a graphene based carbon ionic liquid electrode modified with gold nanoparticles and its application to pharmaceutical analysis.
Arkan E, Karimi Z, Shamsipur M, Saber R.
Journal Paper
ANALYTICAL SCIENCES

 Abstract

A graphene-based carbon ionic liquid electrode modified with gold nanoparticles was fabricated. The electrochemical response of the modified electrode toward celecoxib was studied by means of cyclic voltammetry and differential pulse voltammetry. The structural morphology of the modified electrode was characterized by a scanning electron microscopy technique and electrochemical impedance spectroscopy. The prepared electrode showed excellent electrocatalytic activity in the reduction of celecoxib in a phosphate buffer solution, leading to remarkable enhancements in the corresponding peak currents and lowering of the peak potential. The advantages are related to the unique properties of graphene and gold nanoparticles such as a large surface area and increased electron-transfer abilities. Differential pulse voltammetry was applied to the quantitative determination. The calibration curve was linear in the concentration range of 0.5 to 15 mu M and the detection limit was about 0.2 mu M (S-b/N = 3). The proposed electrochemical sensor was successfully applied to the determination of celecoxib in real samples.

21.  5 alphareductase 1 regulates spinal cord testosterone after morphine administration
Alireza Sharif • Alireza Shoae-Hassani • Shiva Sharif • Hamid Reza Banafshe • Seyed Abdolreza Mortazavi-Tabatabaei • Javad Verdi
Journal Paper
Neurol Sci (2013) 34:19–23

 Abstract

The enzyme 5alphareductase 1 (5 alphaR1) that converts testosterone (T) to dihydrotestosterone (DHT) is present in many mammalian tissues including the spinal cord. It is established that morphine administration decreases spinal cord T levels, but the mechanism is still undetermined. Here, we investigated the link between T and the enzyme 5 alphaR1
in the spinal cord after morphine administration. For spinal cord steroid extraction, all the animals were killed 30 min, 2 h (acute) and 14 days (chronic) after first drug injection by decapitation. The whole spinal cord was removed and kept
frozen at 20A degrees C until T and DHT extraction. The effects of acute and chronic morphine administration on 5 alphaR1 expression in the adult male rat spinal cord were evaluated using RTPCR.
Spinal cord T and DHT levels were measured using radioimmunoassay before and after the morphine exposure. Morphine significantly reduced the T concentration after acute and chronic exposure in the spinal cord. In contrast, the 5 alphaR1 expression and of course DHT levels increased the following chronic morphine administration. One important reason for the decreasing effect of morphine exposure on the spinal cord T level is due to an increase in the 5 alphaR1 levels. We suggest that morphine plays a regulatory role in metabolism of neurosteroids, especially T in the
spinal cord via 5 alphaR1. 

22.  Effects of prosthetic mass distribution on the spatiotemporal characteristics and knee kinematics of transfemoral amputee locomotion
Maryam Hekmatfard , Farzam Farahmand , Ismail Ebrahimi
Journal Paper
Gait & Posture 37 (2013) 78–81

 Abstract

This study was designed to investigate the effect of changing the location of the center of mass (COM) of transfemoral prostheses on the spatiotemporal and kinematical characteristics of the amputee gait, while maintaining the prosthetic mass fixed. Ten men with unilateral traumatic transfemoral amputation participated in gait analysis, 2min walk and subject preference tests. Weights were added to the original Prosthetic legs in three conditions: 600 gadded to the ankle, 600 g added at 10 cm distal to the prosthetic knee, and 300 gadded to the ankle, and 300 g at 10 cm distal to the knee. For each prosthetic mass condition, the stride and step lengths, stepping speed, stance, swing and gait cycle durations, selfselected walking speed, cadence, and knee flexion angle, were measured. We found no significant change in the spatiotemporal variables and the knee kinematics with alteration of the prosthetic COM, for both the prosthetic and the intact limbs. With the mass added to the ankle, the stepping speed, and the step and stride lengths of the prosthetic limb were significantly larger than those of the intact limb. Subject's preference revealed that 8 of 10 preferred their original noadded mass prostheses or mass added prostheses with minimal change of the COM.
It was concluded that a shortterm intervention with changed prosthetic mass distribution has no significant effect on the spatiotemporal and knee kinematical characteristics of the transfemoral amputee gait, although it can affect the spatiotemporal symmetry of locomotion. (C) 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

23.  Spectroscopic and microscopic analyses of rodshaped gold nanoparticles interacting with singlestranded DNA oligonucleotides
Saber R, Shakoori Z, Sarkar S, Tavoosidana G, Kharrazi S, Gill P.
Journal Paper
IET NANOBIOTECHNOLOGY

 Abstract:

 

The application of rod-shaped gold nanoparticles as probes and carriers in biological systems have recently attracted great interest. UV-vis spectroscopy, circular dichroism, Fourier transform infrared spectroscopy, scanning electron microscopy and atomic force microscopy were used to study optical and structural properties of rod-shaped gold nanoparticles when interacting with DNA oligomers in phosphate sodium salt buffer. The morphological transformation process of rod-shaped gold nanoparticles resulting from the interaction with single-stranded DNA (ssDNA) showed the role of hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) in nanostructures as the main interacting agent. The obtained results confirmed that the CTAB coat of rod-shaped gold nanoparticles have powerful positive charges for conjugations with surface negative charges of phosphate groups on ssDNA oligomers. The CTAB also inhibit the formation of covalent sulphide bonds between the gold core of rod-shaped nanoparticles and alkanethiol oligonucleotides. The authors found that when the nanorods were exposed to ssDNA oligonucleotides, the gold nanorods changed their shapes and sizes, and exposed some microscopic malformations which could be used in the development of colorimetric assays of nucleic acids.

24.  Recombinant lambda Bacteriophage Displaying Nanobody towards Third Domain of HER2 Epitope Inhibits Proliferation of Breast Carcinoma SKBR3 Cell Line
ShoaeHassani, A ; MortazaviTabatabaei, SA ; Sharif, S ; Madadi, S ; RezaeiKhaligh, H ; Verdi, J
Journal Paper
ARCHIVUM IMMUNOLOGIAE ET THERAPIAE EXPERIMENTALIS

 Abstract

Phage display of many nanobodies via filamentous phage in combination with helper phage has been reported by many scientists. The aim of this study was to produce lambda (lambda) bacteriophage displaying highaffinity nanobody against HER2 expressing breast carcinoma cells. Bacteriophage lambda is a temperate phage with inherent biological safety in mammalian cells. Here we report the construction of a recombinant lambda phage that efficiently expresses specific nanobody towards third domain of HER2 target on SKBR3 and MCF7 cell lines in vitro. We constructed recombinant lambda phage particles containing a mammalian expression cassette, CMyc tagged, encoding VHH gene of camelid anti HER2 third domain epitope using lambda ZAPcytomegalic virus (CMV) vector. The SKBR3, MCF7 and human endometrial stem cells were treated by the nanobody displayed recombinant lambda phage. The cell growth inhibition assay was performed by MTT Cell Viability Assay Kit. After the fourth round of biopanning there was a significant enrichment in the phage specifically binding to the antigen. The ratio of targeted phage increased approximately 1,000fold in the fifth round. The nanobody expressed by lambda ZAPCMVVHH phagemid cloned in lambda bioparticles significantly inhibited the proliferation of HER2 positive SKBR3 and MCF7 cells.
Recombinant bacteriophage lambda ZAPCMVVHHcDNA could be used efficiently for construction of nanobodies to mortify HER2 positive breast carcinoma cells as a nanomedical therapeutic. 

25.  Neurogenesis and Increase in Differentiated Neural Cell Survival via Phosphorylation of Akt1 after Fluoxetine Treatment of Stem Cells
Anahita Rahmani, Danial Kheradmand, Peyman Keyhanvar, Alireza Shoae-Hassani, and Amir Darbandi-Azar
Journal Paper
BioMed Research International

 Abstract

Fluoxetine (FLX) is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Its action is possibly through an increase in neural cell survival. The mechanism of improved survival rate of neurons by FLX may relate to the overexpression of some kinases such as Akt protein. Akt1 (a serine/threonine kinase) plays a key role in the modulation of cell proliferation and survival. Our study evaluated the effects of FLX on mesenchymal stem cell (MSC) fate and Akt1 phosphorylation levels in MSCs. Evaluation tests included reverse transcriptase polymerase chain reaction, western blot, and immunocytochemistry assays. Nestin, MAP2, and betatubulin were detected after neurogenesis as neural markers. Ten mu M of FLX upregulated phosphorylation of Akt1 protein in induced hEnSC significantly. Also FLX did increase viability of these MSCs. Continuous FLX treatment after neurogenesis elevated the survival rate of differentiated neural cells probably by enhanced induction of Akt1 phosphorylation. This study addresses a novel role of FLX in neurogenesis and differentiated neural cell survival that may contribute to explaining the therapeutic action of fluoxetine in regenerative pharmacology. 

26.  Rehabilitation after ACL Injury: A Fluoroscopic Study on the Effects of Type of Exercise on the Knee Sagittal Plane Arthrokinematics
Sadegh Norouzi, Fateme Esfandiarpour, Ali Shakourirad, Reza Salehi, Mohammad Akbar, and Farzam Farahmand
Journal Paper
BioMed Research International

 Abstract

A safe rehabilitation exercise for anterior cruciate ligament (ACL) injuries needs to be compatible with the normal knee arthrokinematics to avoid abnormal loading on the joint structures. The objective of this study was to measure the amount of the anterior tibial translation (ATT) of the ACLdeficient knees during selective open and closed kinetic chain exercises. The intact and injured knees of fourteen male subjects with unilateral ACL injury were imaged using uniplanar fluoroscopy, while the subjects performed forward lunge and unloaded/loaded open kinetic knee extension exercises. The ATTs were measured from fluoroscopic images, as the distance between the tibial and femoral reference points, at seven knee flexion angles, from 0 degrees to 90 degrees. No significant differences were found between the ATTs of the ACLdeficient and intact knees at all flexion angles during forward lunge and unloaded open kinetic knee extension (P < 0.05). During loaded open kinetic knee extension, however, the ATTs of the ACL deficient knees were significantly larger than those of the intact knees at 0 degrees (P = 0.002) and 15 degrees (P = 0.012). It was suggested that the forward lunge, as a weightbearing closed kinetic chain exercise, provides a safer approach for developing muscle strength and functional stability in rehabilitation program of ACLdeficient knees, in comparison with open kinetic knee extension exercise. 

آخرین اخبار

مقالات