پرسنل

 


دکتر سعيد سرکار
رئيس مرکز تحقيقات علوم و تکنولوژي در پزشکي

 

 


دکتر علیرضا احمدیان
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی

 


دکتر رضا صابر
 


دکتر تبسم هوشمند

آخرین اخبار
حضور مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی در نمایشگاه ساخت ایران
نمایشگاه ساخت ایران از روز دوشنبه چهارم اردیبهشت تا پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران دایر بود
|< < 1 > >|  خبر های آرشیوی

مقالات