دستاوردها


STM-EDU
Educational Scanning Tunneling Microscope

SPM-EDU
Educational Scanning Probe Microscopy

AFM
Atomic-Force Microscopy

STM
Scanning Tunneling Microscopy

SPM
Scanning Probe Microscopy

Tip Maker

 


Anti-Vibration Table

 


Hyperthermia

آخرین اخبار
حضور مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی در نمایشگاه ساخت ایران
نمایشگاه ساخت ایران از روز دوشنبه چهارم اردیبهشت تا پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران دایر بود
|< < 1 > >|  خبر های آرشیوی

مقالات