طرح های تحقیقاتی

 
1.  بررسی میزان توزیع نانوکمپلکس تشخیصی بر پایه نانوذرات طلا در شرایط درون تنی با استفاده از سی تی اسکن (1394)
مجری: دکتر سعید سرکار
همکاران: دکتر حسین قدیری، دکتر محمد رضا آی، علی شاکری زاده ، سارا خادمی، احمد فراهانی
2.  ثر نانو ذرات شیشه / شیشه سرامیک مغناطیس(SiO2- CaO –P2O5 -CuO –Fe2O3) حامل داروی سیس پلاتین بر روی وایتالیتی سلولهای تومور استخوانی استئوسارکوم درمحیط آزمایشگاه (1394)
مجری: دکتر تبسم هوشمند
همکاران: دکتر داوود محبی،راضیه کوهکن، رضا سلیمی
3.  بررسی خصوصیات برون تنی و درون تنی داربست ساخته شده بر پایه پلی کاپرولاکتون/ شیشه- سرامیک به منظور کاربرد درمهندسی بافت استخوان کرانیوفاسیال (1394)
مجری: دکتر تبسم هوشمند
همکاران: سولماز حیدری

آخرین اخبار

مقالات